HISTORIEN BAKOM TTB

”Hjulet behöver inte uppfinnas två gånger, men reservdelsbranschen har TTB uppfunnit på nytt”

TTB Parts of Europe AB lanserade sin verksamhet augusti 2017. Men arbetet med TTB påbörjades långt tidigare, redan 2013. 2012 anställdes jag av en rikstäckande kedja med ansvar att sälja reservdelar till företagskunder.

I det dagliga arbetet var dom stora kostnaderna en ständig påminnelse för vad som är fel i branschen. Stora fasta kostnader i form av lokaler, turbilar och personal, kombinerat med ineffektiv logistik och distribution.
Detta gjorde att jag snabbt insåg att framtiden inte ligger i att ha lokala butiker med små lager som kör med turbil ut till kunden och levererar delarna.

När arbetsgivaren under hösten 2012 skulle bredda verksamheten till att även innefatta reservdelar till lastbilar så föddes iden om TTB. Tillvägagångssättet för att sälja lastbilsdelar var oerhört föråldrat. En digital lösning där kunden kunde söka efter delar fanns inte och man förväntade sig att kunden skulle ringa in och fråga pris på reservdelen man behövde. När frågan lyftes varför man inte erbjöd en digitaliserad lösning så var det enkla svaret att det går inte.
Som så många gånger tidigare i historien när en entreprenör får svaret det går inte, så triggas den kreativa lusten och nyfikenheten igång. Den självklara frågan man ställer sig, varför går inte det?

Våren 2013 avslutades min anställningen och fullt fokus låg på att skapa en digital katalog för tunga fordon. Efter en tids efterforskningar så fanns det en plan på hur man skulle kunna göra en digital katalog för tunga fordon som i grund och botten är uppbyggd på samma sätt som en reservdelskatalog för personbilar. Nästa steg var att få med tillverkarna av reservdelar för tunga fordon i projektet.

Det visade sig inte vara den lättaste uppgiften. Efter ett par möten så insåg jag att rädslan för det nya och att en förändring hur man säljer och distribuerar reservdelar var det som skrämde tillverkarna av reservdelar. Man vågade inte stöta sig med befintliga grossister och man ignorerade det faktum att branschen är i en förändrings fas. Flertalet tillverkare runt om i världen besöktes och projektet med en digital katalog presenterades. Det jag snabbt lärde mig var att den digitala infrastrukturen runt om i världen är väldigt långt efter den vi är van vid i Sverige. Flera tillverkare valdes bort då arbetsförhållande i fabriker inte var vad jag vill att TTB ska förknippas med. Efter många skeptiska möten från båda parter så fick jag tillslut lite positiv feed-back.

När vi säkrat några av de världsledande leverantörerna så var det dags att börja producera den plattform som skulle ligga till grund för TTB´s verksamhet. Efter cirka fyra och ett halvt år och flera tusen timmars arbete samt en enorm investering så var databasen klar och man kunde påbörja slut testerna för att säkerställa kvalitén och träffsäkerhet i systemet. Under resans gång har fler aktörer valt att ansluta sig till TTB´s koncept och idag har TTB en väldigt bra bredd på produktportföljen.

Förste september 2017 lanserade vi version 1.0 av katalogen, en funktionell webbkatalog med regnr sökning för tunga fordon. Branschen i stort blev tagna på sängen och frågorna var många från kunder, kollegor och konkurrenter. Från förste september till siste december 2017 anslöt sig runt 800 lastbils åkerier från Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, Estland och Lettland. Vi hade förväntat oss ett stort intresse men att 800 åkerier ansökte om inloggning på fyra månader var över förväntan.

Efter att expanderat fort de första månaderna insåg vi att vår webbkatalog kommer från och med nu va en branschstandard som konkurrenterna jämföra sig med, det gav oss blodad tand och ganska omgående satte vi igång med version 2.0 för att ytterligare dryga ut försprånget. 2.0 som nu är lanserad är på en helt annan nivå än tidigare version. Ribban har satts betydligt högre och med den nya plattform som vi nu använder ger oss möjligheten att utveckla webbkatalogen vidare.

Vårt första mål var att bygga en webbkatalog med regnr sökning för tunga fordon. Det var vi först med att göra. I skrivandets stund så har ingen annan lyckats med detta. Med version 2.0 så kan vi börja jobba med våra nästa mål och det är att göra vår webbkatalog till ett verktyg som inte verkstaden kan eller vill vara utan.

Framtida funktioner som kommer implementeras:
*Kunden får tillgång till servicescheman, reparationstider, kopplingsscheman och arbetsmanualler direkt i webbkatalogen.
*Sprängskisser med detaljerad information om specifikt fordon.
*Webbkatalogen är kopplingsbar till kundens affärssystem genom API kopplingar.
*Kunden kan lägga upp sin fordonsflotta i ett register i webbkatalogen.
*GPS pendling mellan företagets lastbilar och webbkatalogen med inbyggd notifiering genom mail eller sms när det är dags för till exempel service. Kunden får då information vilka reservdelar som behövs för nästa service.
*Dieselstöldskydd som administreras direkt i webbkatalogen med larmfunktion genom mail, sms eller uppringning till larmcentral.
*Diagnosinstrument för felkodsläsning samt diagnostisering av personbilar och lastbilar.

TTB Parts webbkatalog ska inte ”bara” va en webbkatalog där man beställer sina reservdelar till marknadens bästa pris. TTB Parts webbkatalog ska vara ett komplett verktyg för den moderna verkstaden som man helt enkelt inte kan vara utan. Det har vart en lång och tuff, men fantastisk roliga resa som startade 2013 med ett blankt papper fram tills idag. Där vi genom hårt arbete tagit en marknadsledande position i en konservativ bransch genom att tänka i nya banor och va den ledande inovativa aktören. Genom detta arbete har TTB tagit på sig rollen att vara det företag som förändrar en omodern bransch och sätter standarden för branschen vad kunderna i framtiden kommer kräva och förvänta sig av sin reservdelsleverantör. Reservdelsbranschen kommer att förändras oavsett vad "gamla etablerade" aktörer tycker och tänker, TTB Parts är företaget som leder branschen in i framtiden med hjälp av effektiva digitala instrument kombinerat med smarta lager och logistik lösningar.

Mikael Sjöqvist
Grundare TTB Parts of Europe AB