Köpvillkor

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@ttbsweden.com

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@ttbsweden.com

1. Köp:
Vid beställning träffas avtal om köp först när TTB Parts of Europe AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av TTB Parts of Europe AB. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. TTB Parts of Europe AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. Vi säljer enbart till av oss godkända juridiska personer.

2. Priser:
Alla priser visas exklusive moms. 25% moms tillkommer på alla priser. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som TTB Parts of Europe AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Betalningsalternativ/betalningsvillkor:
Faktura (endast inom Sverige) Av oss godkända juridiska personer erhåller faktura med en kredittid om 20dagar. Avgiften för att betala mot faktura är 0 kronor.

4. Leveranser:
Beställningar som görs före klockan 15.00 på helgfri vardag behandlas samma dag och levereras normalt ut samma dag från vårt lager. Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. Gods levereras i första hand av Schenker eller annan transportör med företagspaket.

5. Leveransförseningar:
Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

6. Transport:
TTB Parts of Europe AB ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

7. Fraktkostnader:
Beställningar under 1 000: - ex moms tillkommer plockavgift om 65: - ex moms.
Beställningar under 4 000 ex moms= Företagspaket 85: - ex moms per kolli.
Pall 475: - ex moms.
Beställningar över 4 000: - ex moms fraktfritt.
Fraktfritt gäller ej karosseridetaljer då embalering och volym skiljer sig. Individuell fraktkostnad. Kontakta oss för pris. 

8. Skadade varor:
När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt. Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta oss så snart som möjligt via e-post till info@ttbsweden.com

9. Returer:
Vid felbeställd vara så kontakta oss för retursedel. Återsänd vara måste vara oanvänd och i oskadad originalförpackning. Kund står för frakten vid returer. Returer ersätts till 100% 1-20 dagar efter levererat gods Returer ersätts till 80% 21-40 dagar efter levererat gods Returer ersätts till 60% 41-60 dagar efter levererat gods Returer ersätts till 40% 60 dagar efter levererat gods

10. Reklamationer:
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss via e-post info@ttbsweden.com innan du skickar något. Lägg med fakturan/följesedel tillsammans med retursedeln så vi kan identifiera returen.

11. Återbetalningar:
Återbetalning sker till angivet bankgiro eller postgiro.

12. Reservationer:
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

13. Skydd av personuppgifter:
I samband med ansökan om konto godkänner du att vi lagrar och använder företagets uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. (e-post info@ttbsweden.com ). Vi försäkrar att vi inte kommer sälja eller överlåta några uppgifter.

14. Force Majeur:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

15. Legal notice:
Any references to part numbers, vehicle model and manufacturers are done only for informational purposes. It is not intended to imply affiliation with or approval by the vehicle manufacturer.