Omstrukturering av lager!

31 augusti 2020 08:55
None

Under vecka 36 så kommer inga leveranser av reservdelar till personbilar och lätta lastbilar att göras. Vi gör en omstrukturering av lagret och har därför inte möjlighet att skicka ut några beställningar. Den 8/9 återupptar vi leveranserna av bilreservdelar.

Detta innebär att vi kommer få ett bättre flöde av beställningar till personbilar och fler produkter i lager.

Leveranser av reservdelar till tunga fordon påverkas inte av denna omstrukturering!