VÅR VISION!

Vår vision var från första stund att skapa en ny branschstandard för hur man som företagare gör sina inköp av reservdelar till person och lastbilar.

För att kunna driva en bilverkstad eller en lastbilsverkstad effektivt så måste alla led i verksamheten vara enkla, smidiga och lättillgängliga. Du som verkstadsägare ska enkelt kunna planera dina veckor och lita på att du får beställda varor på utsatt tid.  
Samtidigt som du måste du ha en acceptabel marginal på dina inköp.

Tillgång till butiker runt om i landet som förser din verkstad med reservdelar är vi medvetna om är ett måste eftersom akuta beställningar alltid kommer att uppstå.
Genom bättre planering så kan vi trots detta hjälpa din verksamhet att bli betydligt lönsammare. 

Vi tror inte på utvecklingen vi har sett de senaste åren. Där flera olika aktörer etablerar sig på en och samma ort och jagar samma kunder med samma priser och tjänster.
Reservdelsbranschen låser upp sig med höga personalkostnader, lokalkostnader och logistik/lagerkostnader.
Det är i vår mening ineffektivt, dyrt och inte utvecklande för dig som entreprenör eller för branschen.
Det är du som verkstadsägare som får betala priset för att branschen ser ut så här.

Det vi har gjort är att samla all vår kunskap, våra kontakter och skapat en marknadsledande produktkatalog.
Vår produktkatalog innehåller reservdelar till personbilar, lätta lastbilar, tunga fordon, trailer/släpaxlar, reservdelar till transportkylare, bussar, verkstadsinventarier, förbrukningsmaterial och mycket mer.

Genom att samla alla produkterna på ett ställe slipper vi kostnader som lager, personal och lokaler på flera orter.
Vi kan på så sätt pressa prisbilden och öka inkomsterna för dig som företagare.

Samtidigt gör vi företagarens vardag enklare genom att kunna erbjuda en stor mängd av de dagliga inköpen till marknadens bästa priser på ett och samma ställe.

Att det här är framtiden för handel av reservdelar råder det inget tvivel om.
Frågan är om din verkstad ska vara delaktig i branschens kanske mest spännande nyhet sedan internet blev en del av reservdelsbranschen?

Eller ska du fortsätta att betala överpriser och inte maximera din möjlighet till förtjänst?
Valet är ditt, känner du dig redo att vara en del av framtiden så tveka inte att kontakta oss så vi kan öka lönsamheten i din verksamhet.

”Hjulet behöver inte uppfinnas två gånger, men reservdelsbranschen har TTB uppfunnit på nytt”

VEM KAN BLI KUND HOS TTB?

Hos TTB Parts Of Europe AB är alla företag välkomna.
Vi levererar idag varor till bilverkstaden som är ett enmansföretag, likväl till bilverkstaden med 40 mekaniker anställda. Vi levererar reservdelar till enmans åkeriet och till åkeriet med 600 fordon i sin vagnspark, samt till originalverkstäder.
Du väljer själv när du vill anlita oss, vi ställer inga krav på minimum volym på dina inköp.
Du handlar när det passar dig.

Vi är enkla att ha och göra med och ställer inga krav för att du ska få bli kund hos oss.
Vill du prata om vad vi kan hjälpa dig med så kontaktar du oss så får du ett kravlöst samtal med en av våra
representanter.

HUR TÄNKER TTB?

Vi var intresserade av de olika villkor som gäller för svenska Åkerier. Våra slutsatser var inte unika.
Tvärtom konstaterade vi som de flesta andra att politiska beslut, förändrade skatter och avgifter samt ökade miljökrav hela tiden försämrade åkeriernas marginaler. Räknade vi dessutom in konkurrensen från Europa, där de ekonomiska villkoren är mer gynnsamma, blev möjligheten till skälig vinstmarginal ännu sämre,

Samtidigt som åkerierna hade ökade kostnader och fortsatt snedvriden europeisk konkurrens ökade även priset på nödvändiga reservdelar och tillbehör. Att priset i leverantörsleden ökade var spännande eftersom vi såg att åkerierna själva hade möjlighet påverka sin vinst till det bättre.
Dock fanns det inget alternativ till befintliga leverantörer som styr marknaden likt ett monopol och på så sätt konstant justerar priserna uppåt.

I takt med att ovanstående trend fortsatte funderade vi mycket över en lösning för ökade marginaler.
Efter gedigna marknadsundersökningar ansåg vi att vi hittat svaret.

Vi beslutade vi oss för att starta ett grossistföretag specialiserat på åkeriernas behov.
Allt uppbyggt oberoende av branschkedjor och befintliga aktörer.

Idag kan vi via våra egna inköpskanaler erbjuda samtliga reservdelar och verktyg till betydligt lägre priser.
Genom att själva ändra sina inköpsrutiner kan åkerierna snabbt och enkelt skapa ansenligt förbättrade vinster och ökad konkurrenskraft.
Allt utan avkall på kvalitet och service tillsammans med bibehållna garantier.

Vi finns till för dig och inte tvärtom!
 

KAN ALLA BILVERSTÄDER BLI KUND HOS TTB?

Självklart kan dom det!
Vi jobbar med alla som vill utveckla sin verksamhet och öka sin lönsamhet.
Har du som många andra tröttnat på de krav och villkor som de stora kedjorna ställer på dig?
Tycker du att du betalar för mycket för reservdelarna?
Prata med oss, vi kanske kan hjälpa dig att se saker ur ett annat perspektiv.

Du kanske inser att du betalar väldigt mycket pengar för att någon ska ha ett flott huvudkontor och marknadsföring som kanske inte ger dig som enskild företagare så där jätte mycket extra intäkter, trots stora ord från din leverantör.

Dina kunder anlitar i regel dig för dom litar på dig, inte för dom litar på en kedjas marknadsföring.
Men du får betala för det genom dyra reservdelar, dåliga rabatter och marknadsföringsbidrag.
Kontakta oss och prata med en av våra representanter.
Ett samtal kostar inget och vi ställer inga krav på dig.
Vi tycker tvärtom det är kul och lärorikt att prata med den som är den egentliga brukaren av våra produkter.